Fase 2 Verkenning marktpartijen Fast Ferry ABC

donderdag 18 mei 2017 09.15 uur | laatst gewijzigd: donderdag 18 mei 2017 09.09 uur | auteur: Ton Jansen

In november 2016 maakte B-OnAir een verslag over de status van de FOICE studie en de verkenning. De volgende fase is het vastleggen van afspraken tussen Curaçao en Bonaire om deze route te kunnen openen. Aruba doet vooralsnog niet mee. FOICE staat voor Ferry Onderzoek inter-Caribische Expressdienst.

In Juni 2016 is de rapportage gepresenteerd van de 3 opdrachtgevende eilandsbesturen Aruba, Curacao en Bonaire van het FOICE verslag. Belangrijkste conclusies waren dat de publieke randvoorwaarden gecreeerd konden worden voor een efficiente maritieme ontsluiting. Hiermee wordt bedoeld een Fast Ferry verbinding voor personen en voertuigen die een "zee-snelweg" vormt tussen de eilanden.

Uit deze bevindingen is gebleken dat de regering van Aruba en de MR nog niet ontvankelijk is. Curacao zeer enthousiast en actieve betrokken is en Boanire geeist heeft om de verbinding los te koppelen zodat dagrand verbindingen gegarandeerd kunnen worden. Met deze uitkomst is een markt verkenning gedaan om te kijken welke ervaren private partijen geinteresseerd zouden zijn invulling te geven aan deze modaliteit.

Hieruit is gebleken dat er lokaal geen betrouwbare partijen bereid waren deze maritieme verbinding op te kunnen zetten. Fred Olsen is de komende jaren ook niet in staat uit te breiden in verband met capaciteit en resources. Twee Nederlandse partijen zijn bereid te investeren in de operatie onder de voorwaarden van het FOICE rapport.

De laatste fase is dat er een "samenwerkingsconvenant" of "aanbestedingsrichtlijn" wordt opgesteld door de regeringen van Curacao en Bonaire/NL en een mogelijke Ferry operator waarin de afspraken worden vastgelegd voor wederzijdse investeringen, zekerheden en waarborgen voor vervoer en risico's waarbinnen de investeringen terugverdient kunnen worden. Door de instabiele politieke situatie op Curacao en Bonaire begin 2017 is dit proces vertraagd.