ica methodology

ICA Methodology

Empowerment en bottom-up benadering in praktijk: “De beste ambassadeurs voor uw organisatie zijn een betrokken gemeenschap en gemotiveerde klanten”. ICASUS opereert hierin als transitie makelaar.

ICASUS werkt al jaren aan projecten waarbij klanten of burgers zichzelf actief mobiliseren om hun behoeftes te inventariseren en deze samen met u te realiseren. Deze ervaringen hebben wij samengevoegd in het ICA model. Een beproefde methodiek die bestaat uit een drietal stappen.

Interactie:
In deze fase gaan wij samen met u actief in gesprek met de doelgroep. Gezamenlijk worden doelen bepaald of oplossingen uitgewerkt. Er worden ambassadeurs gezocht die als trekkers binnen de doelgroep functioneren.

Commitment:
In deze fase worden de resultaten uit de interactie vertaald naar duidelijke en heldere afspraken (plan van aanpak). Er wordt vastgelegd welke inspanning of resultaten moeten worden (op)geleverd om het project succesvol te laten zijn en welke prestatie daar van u tegenover staat.

Activatie:
Gefaciliteerd vanuit Icasus gaan de ambassadeurs nu zelf aan de slag. Zij mobiliseren de doelgroep om de gestelde doelen te realiseren. Middelen komen beschikbaar als deeldoelstellingen worden gerealiseerd. Regelmatig is overleg tussen de verschillende partijen om de voortgang te monitoren en bij te sturen indien noodzakelijk.

Icasus begeleidt alle fases van het model en is de schakel tussen de verschillende partijen.